مراحل آماده سازي پنجره upvc

از زماني كه تصميم مي گيريد در ساختمان خود از پنجره upvc استفاده كنيد تا زماني كه اين پنجره ها در ساختمانتان نصب شده و از راحتي و زيبايي آن لذت مي بريد مراحلي وجود دارند كه به شرح زير است:مراحل آماده سازي پنجره upvc

1- آماده سازي: در اين مرحله در صورتي كه ساختمان در حال ساخت است، اندازه و جاي پنجره ها در نظر گرفته شده و جاي پنجره درديوار خالي گذاشته مي شود. در صورتي كه پنجره ها تعويض شوند. پنجره قبلي از جاي خود برداشته مي شود.

2- اندازه گيري: در اين مرحله اندازه گيري پنجره توسط تيم اندازه گيري پنجره تهران با استفاده از مترهاي دقيق ليزري و رعايت اصول اندازه گيري انجام مي گردد.

3- انتخاب نوع و نقشه پنجره: در اين مرحله تيم فني تهران وين انواع پنجره، انواع بازشو(كشويي، لولا و ...)، يراق آلات و شيشه (يك جداره، دو جداره، سه جداره، رفلكس و ....) به شما معرفي و پيشنهادات فني خود را در زمينه مدل پنجره ارائه مي نمايند. تا در نهايت بهترين تصميم را براي پنجره upvc خود بگيريد.

4- نقشه كشي: پس از اندازه گيري دقيق و انتخاب نوع پنجره، پروفيل، شيشه و يراق آلات، نقشه پنجره همرا با تمامي جزئيات آن توليد شده و به كارگاه توليد پنجره ارسال مي گردد. در كارگاه با استفاده از پروفيل هاي مشخص شده و گالوانيزه مورد نياز، پنجره توليد مي شود، يراق آلات و شيشه روي آن نصب شده و به محل شما ارسال مي گردد.

5- نصب: در اين مرحله تيم فني نصب به محل شما اعزام شده و پنجره ها را با رعايت اصول فني نصب مي كنند.

6- آموزش: تيم نصب آموزش استفاده و نگهداري از پنجره هاي upvc را همراه با بروشور هاي لازم به شما ارائه مي نمايند تا بتوانيد نهايت استفاده را از پنجره upvc خود داشته باشيد. 7- خدمات پس از فروش: در پنجره تهران، فروش پايان يك قرارداد نيست و آغاز يك تعهد است. تمامي پنجره هاي توليدي، از نظر پروفيل، يراق آلات و شيشه داراي ضمانت يك ساله و خدمات پس از فروش 10 ساله هستند. كليه پنجره هاي توليدي در مجموعه پنجره تهران داراي شناسنامه و شماره سريال بوده و به سرعت قابل بازيابي و پيگيري هستند.