خانه پنجره upvc مقايسه upvc و آلومينيوم

مقايسه پنجره upvc و پنجره آلومينيومي

تا چندين سال پيش پنجره هاي آلومينيومي به عنوان پنجره هاي بسيار خوبي شناخته مي شدند و مزاياي آن ها نسبت به پنجره هاي آهني بر همگان آشكار بود. اما با ظهور پنجره هاي upvc، اين پنجره ها به علت مزاياي بسيار زيادشان جاي پنجره هاي آلومينيومي را گرفته اند. مزاياي پنجره هاي upvc نسبت به پنجره هاي آلومينيومي را مي توان در چند مبحث خلاصه كرد براي اطلاع از تمامي مزاياي پنجره upvc به اينجا مراجعه كنيد

1- سازگاري با محيط زيست

در حين ساخت پروفيل هاي آلومينيومي مواد جانبي زيادي توليد مي شوند كه براي محيط زيست مضر است در حالي كه ساخت پروفيل پنجره upvc اين مواد جانبي را توليد نمي كند. پنجره upvcاز طرفي پنجره هاي upvc مصرف انرژي را كمتر مي كنند كه به نوبه خود باعث كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و متعاقب آن كاهش آلودگي محيط زيست مي شود. 

 

2- عايق حرارتي بودن پنجره upvc 

آلومينيوم، رساناي بسيار قوي گرما است و به همين دليل استفاده از آلومينيوم ضريب حرارتي پنجره را افزايش مي دهد. افزايش ضريب حرارتي پنجره باعث اافزايش تلفات انرژي و مصرف بيشتر سوخت هاي فسيلي مي شود. در حالي كه پروفيل پنجره upvc داراي رسانايي نسبتاً صفر است و باعث كاهش رسانايي حرارتي پنجره مي شود. 

3- دوام بالاي پنجره upvc

گرچه آلومينيوم در مقابل زنگ زدگي مقاوم است اما رنگ و نماي آن در طول زمان تغيير مي كند. آلومينيوم با مواد شيميايي واكنش نشان مي دهد در حالي كه پنجره upvc در مقابل تمام عوامل شيميايي مقاوم بوده و رنگ و نماي آن در طول زمان تغيير نمي كند. 

پنجره هاي آلومينيومي با بست هاي مختلف به يكديگر وصل مي شوند ودر حقيقت استحكام پنجره آلومينيومي وابسته به استحكام بست هاي آن است در حالي كه پروفيل هاي پنجره upvc به يكديگر جوش مي خورند و به همين دليل كمتر تغيير شكل داده و استحكام آن ها بيشتر است و از طرفي پروفيل ها با استفاده از ناوداني هاي گالوانيزه استحكام بيشتري پيدا مي كنند.