خانه پنجره upvc نگهداري از پنجره هاي upvc

نگهداري از پنجره هاي upvc

نگهداري از پنجره هاي upvc

 

1- هر چند ماه يك بار لولا هاي پنجره upvc را با روغن صنعتي (نه روغن گياهي) روانكاري كنيد. مواظب باشيد كه از مقدار زياد روغن استفاده نكنيد چون موجب جذب گرد و غبار و پايين آمدن عمر لولا مي گردد. مقدار سفتي لولا را مي توانيد با استفاده از پيچ آن تنظيم كنيد. مواظب باشيد كه لولاي پنجره را خيلي سفت نكنيد.

2- طرز استفاده از قفل ها و دستگيره ها را ياد بگيريد و به افراد خانواده ياد دهيد تا در اثر استفاده اشتباه و فشار بيش از حد، عمر آن ها كاهش نيابد.

3- هر چند ماه يكبار لاستيك هاي درزگير پنجره را پاك كنيد، عايق بندي مناسب پنجره به اين لاستيك ها وابسته است.

4- در صورتي كه هنوز كار ساختمان تمام نشده است، برچسب هاي روي پنجره را نكنيد تا از وارد آمدن آسيب به پنجره جلوگيري شود.

5- از نزديك كردن شعله مستقيم به پروفيل ها و شيشه هاي پنجره upvc اجتناب كنيد.

6- براي تميز كردن پنجره از پارچه هاي نرم استفاده كنيد و از به كار بردن اسكاچ يا سيم ظرفشويي براي پاك كردن پنجره upvc اجتناب كنيد.