خانه چرا پنجره دو جداره ؟ طراحي پنجره دو جداره

انواع طراحي پنجره دو جداره

پنجره دو جداره يراق دو حالته

پنجره دو جداره با يراق دو حالته

اين نوع پنجره دو جداره به علت امكان باز شدن از بالا و كنار محبوب ترين نوع پنجره دو جداره است. در اين نوع پنجره، راحتي و عايق بندي بالا در كنار يكديگر قرار مي گيرند.

پنجره دو جداره كشويي

پنجره دو جداره كشويي

اين طراحي عموماً در پنجره هاي بزرگ و در ها استفاده مي گردد. راحتي استفاده در اين نوع پنجره در اولويت قرار دارد. اين نوع پنجره دوجداره با يراق آلات معمولي و فولكس واگني عرضه مي گردد كه نوع يراق آلات فولكس واگني داراي عايق بندي بالا بوده اما قيمت آن از يراق آلات معمولي بالاتر است. 

پنجره دو جداره دولنگه

پنجره دو جداره دولنگه

اين نوع پنجره معمولاً در پنجره هاي بزرگ و در ها استفاده مي گردد. استفاده از اين طراحي معمولاً در پنجره هاي بزرگي كه نياز به باز شدن كل فضا احساس مي شود كاربرد دارد. 

پنجره دو جداره تك حالته

پنجره دو جداره با يراق تك حالته

اين نوع پنجره دو جداره ساده ترين طراحي ممكن را دارد و در شرايطي كه نياز به بازشدن دو حالته وجود ندارد از اين طراحي استفاده مي گردد.