خانه چرا پنجره دو جداره ؟ مصرف بهينه انرژي

مصرف بهينه انرژي

ميزان اتلاف انرژي از بخش هاي مختلف ساختمان

امروزه مصرف انرژي و صرفه جويي در مصرف انرژي به يكي از مهمترين مسائل دنياي مدرن تبديل شده است. همانگونه كه از شكل پيداست حدود نيمي از انرژي هدر شده از ساختمان، سهم پنجره ها است. در اين ميانه مي توان اين ميزان از اتلاف انرژي را با استلفاده از پنجره هاي دو جداره و چند جداره  به حداقل رساند.