خانه چرا پنجره دو جداره ؟ مقايسه انواع شيشه چند جداره

مقايسه انواع شيشه چند جداره

تا چندين سال پيش در پنجره ها تنها از شيشه تك جداره استفاده مي شد، اما با مشخص شدن فوايد شيشه دو جداره و با به عرصه گذاشتن پروفيل هاي upvc استفاده از شيشه هاي دو جداره مقبوليت بيشتري پيدا كرد. هم اكنون كمتر ساختمان نوسازي را مي توان پيدا كرد كه شيشه هاي آن تك جداره باشند. مهمترين عامل تعويض پنجره هاي قديمي با پنجره upvc با شيشه هاي دو جداره، كاهش رسانايي گرمايي شيشه دو جداره نسبت به شيشه تك جداره است.  هر چه ضريب انتقال گرمايي يك پنجره پاثيينتر باشد مقدار عايق بندي آن بيشتر است. رسانايي گرمايي پنجره را با واحد وات بر متر مربع در درجه سانتيگراد يا كلوين مي سنجند. كه به زبان ساده بيان گر مقدار انرژي هدر رفته از هر متر مربع پنجره به ازاي اختلاف دماي به اندازه 1 درجه سانتيگراد در بيرون و داخل منزل است. در زير جدولي براي مقايسه مقدار رسانايي گرمايي شيشه دو جداره و تك جداره آورده مي شود:‌

نوع شيشه ضخامت شيشه گاز ميان دو شيشه فاصله بين شيشه ها ضريب انتقال حرارت (w/m2C)
تك جداره 4 ندارد ندارد 5.93
تك جداره 6 ندارد ندارد 5.8
دو جداره 4 و 6 هوا 12 3
دو جداره 4 و 6 آرگون 12 2.9
سه جداره 4 و 6 و 4 هوا 9.9 2.2
سه جداره 4 و 6 و 4 آرگون 9.9 1.9
ديوار آجري 35 سانتيمتري ندارد ندارد ندارد 2

همانطور كه از جدول بالا پيداست يك شيشه سه جداره داراي انتقال حرارت كمتري از يك ديوار 35 سانتيمتري است. براي اطلاعات بيشتر در زمينه عايق بندي گرمايي پنجره دو جداره به مقاله عملكرد گرمايي پنجره دو جداره مراجعه نماييد. 

مقايسه كاهش آلودگي صوتي در پنجره دو جداره

شدت صدا را با واحد دسي بل اندازه مي گيرند. هرچه شدت صدا بيشتر باشد مقدار آن در مقياس دسي بل بيشتر است. در جوامع مدرن، آلودگي صوتي يكي از معضلات تهديد كننده آرامش و آسايش بشر به شمار مي رود.با استفاده از  پنجره دو جداره مي توان  آلودگي صوتي را تا حد بسيار زيادي كاهش داد. در جدول زير كاهش آلودگي صوتي بر حسب نوع شيشه آورده شده است.

نوع شيشه مقدار كاهش صدا db
6 ميليمتري 22
دو جداره 35
دو جداره با يك لمينيت 41
دو جداره با دو لمينيت 43

براي اطلاعات بيشتر درباره آلودگي صوتي به  مقاله جلوگيري از آلودگي صوتي مراجعه نماييد.